16 EKİM 2017- SETBİR DÜNYA GIDA GÜNÜ AÇIKLAMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN AÇLIĞA SON

 Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun 1945 yılında kurulduğu gün olan 16 Ekim, BM üyesi ülkelerde her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. FAO’nun öncülüğündeki etkinliklerinde herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma ihtiyacı hakkında farkındalık yaratıp eyleme geçilmesi teşvik ediliyor.

Yine BM’nin 25-27 Eylül 2015’te New York-ABD’de düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülke, 2030 yılında daha iyi bir dünya için sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak 17 hedef üzerinde mutabakata vardı. Bu hedeflerden biri de “Açlığa Son”du. Amaç, “açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek”ti.

SETBİR olarak geçen yıl Dünya Gıda Günü’nde, dünyada halen 800 milyon insanın aç, 1 milyon 200 bin insanın yoksul, buna karşılık 600 milyon insanın ise obez olduğunu hatırlatıp, “sağlıklı ve temiz gıdaya erişimin dünyada da Türkiye’de de temel insan hakkı olduğu”na dikkat çekmiştik.

Bu yıl ise BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefleri”ni (www.kureselhedefler.org)  hatırlatmak ve 17 hedefin ikincisi olan “Açlığa Son” hedefine dikkat çekmek istiyoruz.

Türkiye nüfusu halen 80 milyon. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü’nün (DESA), “Dünya Nüfus Tahmini Raporunu”na göre (Haziran 2017), nüfusumuz 2030 yılında 88 milyonu aşacak. Aynı tahminine göre dünya nüfusu da 2030’da 8,6 milyar kişiye ulaşacak.

Gerek Türkiye gerekse dünya nüfusunu besleyebilmenin, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolu, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyetten, gıda üretiminden ve dağıtımından geçiyor. Organize tarımsal faaliyetin küçük ve yerel üretici için de gelir artışı sağlayıp refah kaynağı olacağına, böylelikle köyden kente göç ihtiyacının ortadan kalkacağına inanıyoruz. Tarım-gıda üreticisi ile sanayicisinin eşgüdümlü çalışması, Türkiye’de ve dünyada açlığa son verecektir.

Geçen yıl, “geleceğin dünyasının liderleri daha çok silah üreten, daha çok savaşanlar değil, insanların sağlıklı, temiz ve besleyici gıdaya daha kolay ve eşit ölçüde erişebilmesine liderlik edenler olacak” demiştik. Bu liderler aynı zamanda açlığa da son vereceklerine inanıyoruz.

Dünya Gıda Günü kutlu olsun!

Tarık Tezel

Yönetim Kurulu Başkanı