23 MART 2017 – GIDA GÜVENLİĞİ PROJESİ KOBİ EĞİTİM SEMİNERİ, ANKARA

Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi Kapsamındaki KOBİ Eğitim Semineri’nin Üçüncüsü Ankara’da Gerçekleştirildi!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamındaki “Gıda Güvenliği” projesinin KOBİ’lere yönelik üçüncü ve son eğitim semineri 23 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Wyndham Hotel’de gerçekleşen etkinliğe geniş çaplı katılım sağlandı. Et ve süt sektörü temsilcileri, meslek odaları ve Ankara İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen seminer, KOBİ’lerin doğru bilgi ve uygulamalara ulaşmasını hedefledi.

Eğitim seminerinin açılış konuşmasını SETBİR Genel Sekreter V. Elif Yücel yaptı. Açılış konuşmasında proje hakkında bilgi veren Yücel, projenin amaç ve hedeflerine de değindi. Yücel, SETBİR’in yürütmekte olduğu “Gıda Güvenliği” projesinin, Türkiye’nin AB üyeliği süreci dâhilinde, Türkiye ve AB üye ülkelerindeki gıda sektörüne ait sivil toplum kuruluşları arasında yüksek düzeyde karşılıklı işbirliği sağlamak, gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri konularında KOBİ’leri ve tüketicileri bilinçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca projenin spesifik hedefleri arasında, Türkiye ve AB Üye Ülkelerindeki sivil toplumlar arasında kuvvetli bağ oluşturma ve yüksek seviyede iş birliği sağlama olduğunun altını çizdi. Elif Yücel, projenin başlıca faaliyetlerine değindikten sonra, proje kapsamında gerçekleşen aktiviteler hakkında bilgi verdi.

Sayın Elif Yücel’in açılış konuşmasının ardından, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı ve SETBİR Akademik Danışma Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Barbaros Özer tarafından eğitim seminerinin sabah oturumuna başlandı. Et ve süt sektörlerinde gıda güvenliği ve önemi, gıda katkı maddeleri hakkında bilgi verildi. Eğitim seminerinde, gıda güvenliği tanımından ve öneminden, gıda güvenliğini tehdit eden risk unsurlarından bahsedildi. Bunun yanında gıda güvenliği mevzuatı ve gıda güvenliği yönetim sistemleri konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde risk analizine dikkat çekildi, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) risk analizinin; ülke, bölge, dünya epidemiyolojik verileri göz önünde tutularak genel ve lokal kararların alınması ve uygulanmasını önerdiği vurgulandı. HACCP sistemi detaylı bir şekilde ele alındı ve et ve süt endüstrisi için model HACCP planlarından söz edildi. Seminerde, gıda işletmelerinde biyofilm oluşumu, gıda işletmelerinde atık yönetimi, gıda güvenliği ve biyoterörizm konuları hakkında da önemli bilgiler verildi.

Eğitim seminerinin öğleden sonraki oturumunda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri Sayın İlhami Şahin, Sayın Emel Molla ve Sayın Burcu Sarı tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Bakanlık yetkilileri, “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği”, Bu duyurunun içeriğinden sadece SETBİR sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği Bakanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

“Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” ve “Gıda Katkı Maddeleri” hakkında bilgilendirmeler yaptı. Bu kapsamda, sektördeki yanlış uygulamalar ve yasaklardan söz edildi.

Eğitim boyunca katılımcılar tarafından çeşitli sorular yöneltildi. Katılımcıların doğru bilgiye ulaşması, bu kapsamda doğru uygulamaların artması amaçlandı. Sabah ve öğle olmak üzere iki oturumlu gerçekleşen eğitim, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Gıda Güvenliği Projesi Hakkında:

SETBİR tarafından yürütülen proje, gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri alanında Türkiye’de ve AB’de çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları arasında iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. İspanya’nın Valensiya Bölgesel Gıda Federasyonu (FEDACOVA) ortaklığında gerçekleştirilen proje, Ankara, İzmir, İstanbul ve Valensiya’da uygulanmaktadır.

Proje kapsamında, Türkiye’nin AB üyeliği süreci dâhilinde, Türkiye ve AB üye ülkelerindeki gıda sektörüne ait sivil toplumlar arasında karşılıklı işbirliği sağlamak, gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri konularında KOBİ’leri ve tüketicileri bilinçlendirmek hedeflenmektedir.

Proje kapsamında KOBİ’lere ve tüketicilere gıda güvenliği ve katkı maddeleri konusunda doğru ve gerekli bilgilerin verilmesini amaçlayan eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda gıda güvenliği ve katkı maddeleri konularında AB üye devletlerinin uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi, iyi uygulama örneklerinin düzenlenmesi ve bunların eğitim, seminer ve internet yoluyla ilgili kitleye aktarılması sağlanmaktadır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı hakkında:

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi hakkında: Türkiye’nin de dâhil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600’e ulaşıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0312 428 47 74-75 numaralı telefonu arayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.