APPETITE PROJESİ

 

Endüstrinin Kalıcı İş Modellerine Doğru Geçişi için Eğitime Destek Veren Tarım-Gıda Ortaklığı

Agrifood Partnership Promoting Education for the Transition of the Industry Toward Enduring Business Models

Başlangıç tarihi: 1 Aralık 2017

Bitiş tarihi: 30 Kasım 2019

Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus + Programı kapsamında desteklenen APPETITE Projesi, bir yandan deneyimli tarım-gıda girişimcilerine, diğer yandan ise yeni iş fırsatları arayan gençlere hitap eden yenilikçi bir eğitim kursu içerisinde kalıcı iş modellerine yönelik kurs ve uygulamalı eğitim geliştirmeyi ve sunmayı amaçlamaktadır.

Proje, tarım – gıda sektöründeki Kalıcı İş Modelleri alanında eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına değinmektedir. Tarım-gıda sektörü, yaşlı bir işgücü ile karakterize olan böylece derin bir yenilenmeye ihtiyaç duyan bir endüstridir. APPETITE projesi, bu zorlukları ele alan bir eğitimin geliştirilmesi yoluyla aşağıdaki amaçlara dayanmaktadır:

  • Sürdürülebilir bir iş modeline geçiş yapmak için adaptasyon ve yenilik ihtiyaçları konusunda deneyimli tarım – gıda işletmecilerinin farkındalığını artırmak,
  • Gençlere ve işsizlere, tarım – gıda sektörüne yönelik, yenilik ve sürdürülebilir program uygulamalarına izin verecek yeni yetkinlikler geliştirmek.

APPETITE proje ortakları dijital çağda yerleşik, açık ve yenilikçi eğitim yöntemlerini kullanacaklardır.

HEDEFLER

Proje, iki temel hedef gruba hitap eden ilgili Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) becerilerinin sağlanmasına odaklanacaktır: KOBİ’lerini uzun vadeli sürdürülebilir uygulamalara doğru geliştirmek, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlere entegre etmek için becerilerini yenilemek ve beceri kazanmak isteyen deneyimli tarım – gıda girişimcileri için sürekli eğitim (CVET). Özellikle düşük vasıflı gençler veya işsizler olmak üzere gençlere yönelik, onlara tarım – gıda sektöründe iş yönetimi ve iş modellerinde bir kariyer fırsatı olarak, yeni bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıracak olan I-VET ve/veya C-VET. Bu grup, ilk grup tarafından kullanılabilecek resmi olmayan üst düzey dijital yeterliliklere sahiptir.

Bu proje 4 temel dayanağa dayanmaktadır: Sırasıyla girişimcileri, gençleri ve her ikisini birlikte nesiller arası bir pakette ve çevrimiçi bir platformda ele alan üç eğitim paketi. APPETITE, tarım – gıda sektöründeki stratejik iş modellerine duyulan ihtiyaca cevap veren bir OER Öğrenme Platformu aracılığıyla bir Online Eğitim Kursu’nun uygulanmasıyla ilişkilidir. Bu platform aracılığıyla, stajyerler, yaşlı girişimciler ve gençler, daha verimli ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek için yüksek kaliteli iş temelli beceri ve yeterlikleri edinecek ve güçlendireceklerdir.

Bu proje, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hedef 4.7 ile Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile uyumludur: 2030’a kadar, tüm öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerinin sağlanması; ve Hedef 8: Herkes için kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, istihdam ve insana yakışır işlerin teşvik edilmesi.

Geliştirilen tüm eğitim içeriği, katılımcının kursa sürekli erişebilmesi için çevrimiçi bir platformda erişilebilir olacaktır. Buna ek olarak, platform, konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir iş birliğine dayalı alanın geliştirilmesini içerecektir. Böylece tüm katılımcılar, farklı konularda daha ileri gitmek için birbirlerine yeni çözümler geliştirme ve ilgili bilgileri paylaşma konusunda yardım ederek eğitime katkıda bulunacaklardır.

ORTAKLAR:

SETBİR (www.setbir.org.tr) – Koordinatör, Türkiye

FEDACOVA (https://www.fedacova.org/) – İspanya

FEDERALIMENTARE (http://www.federalimentare.it/) – İtalya

CRITT (http://critt-iaa-paca.com/en/) – Fransa

AAU (https://www.en.aau.dk/) – Danimarka

COORDINA (https://coordina-oerh.com/en/) – İspanya

TATICS (http://www.tatics.it/) – İtalya

APPETITE, öğrenenler için 3 gün sürecek kısa süreli harmanlanmış bir etkinlik önermektedir. Eğitim, proje uygulamasının 18. ayı sonunda Roma’da gerçekleşecek ve İngilizce olarak teslim edilecek. Bu eğitim, Türkiye, İspanya, İtalya, Fransa ve Danimarka’dan yaklaşık 20 katılımcıyla buluşacaktır.

Bu etkinliğin arkasındaki fikir, APPETITE eğitim faaliyetini izlemek ve pilot uygulama yapmaktır. Bu eğitim faaliyetinin ana katma değeri ise hedef kitlenin kursun test edilmesine doğrudan katılımı ve böylece geliştirilen farklı modüllerin ortak bir şekilde incelenmesi ve doğrulanması ve aynı zamanda pitch aracı da dahil olmak üzere sosyal yönü ile ilgili dersin potansiyelinin ölçülmesi olacaktır.

Nitekim, bu etkinliğin ana hedefi, projenin bu aşamasına kadar geliştirilen, kuşaklar arası metodolojiyi test etmek ve farklı içerikleri, olası uyarlamaları vb. tartışmak olacaktır. Gönüllüler için ana fayda, stratejik becerilerin iyileştirilmesine rağmen, aynı zamanda diğer AB ülkelerindeki diğer girişimcilerle bağlantı kurma ve dolayısıyla nihai iş birliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, meslektaşlar arası öğrenme biçiminde uygulama ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı olacaktır.

Sonuç olarak, bu etkinlik, proje eğitim ürününün istenen kalitatif seviyesine ulaşmak için önemli bir girdi olacaktır. Ayrıca, kursun geçerliliğin doğruluğuna güvenmek için büyük bir değer olacaktır. Bu etkinlik sayesinde APPETITE, nihai sayıdan önce içeriğin incelenmesine ve onaylanmasına katkıda bulunan hedef kitlelerin doğrudan katılımı ile geliştirilen özel bir kursta tanıtılacaktır. Ayrıca, öngörülen işbirlikçi yöntemin değerini artıracaktır.

Anılan proje hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için: www.appetiteproject.eu

 

Proje hakkındaki gelişmeleri takip etmek için:

Facebook: APPETITE PROJECT

Proje Broşürü için tıklayınız 

Haber Bülteni 1
Basın Bülteni 1

Haber Bülteni 2
Basın Bülteni 2

Haber Bülteni 3
Basın Bülteni 3