Babysafe Projesi

Toz bebek mamalarının dekontaminasyonu için ışık bazlı teknolojilerin kullanımı

Toz bebek maması steril bir ürün değildir ve üretim prosesi esnasında, pazara ulaştığında bebeklerin ve yeni doğanların sağılığını tehdit eden bakteriler ile kontamine olabilmektedir. Üretim prosesi esnasında yüksek sıcaklık kullanımı ürünün güvenliği sağlamak için etkin bir yöntemdir ancak protein denatürasyonuna ve besinsel değer kaybına sebep olmaktadır. Bileşimsel farklılıklara bağlı olarak, bebek mamaları için temel baz olan inek sütü, anne sütüne en yakın kompozisyonu andırması için ısıya duyarlı vitaminleri ve Laktoferrin gibi proteinleri içeren biyoaktif bileşenler ile güçlendirilmektedir. Bu şekildeki adımlar, ısıl işlemden sonra toz mamanın tekrar kontaminasyonuna sebep olabilmektedir. Bu nedenle üreticiler için mikrobiyal yükü azaltıcı ve mamanın besinsel kalitesini değiştirmeyecek bir yönteme ihtiyaç vardır.

Geçmişte yapılan araştırmalar, paketlemede yüzey kontamisayonu, çeşitli içeceklere uygulama ve vejetatif mikroorganizmaların dekontaminasyonu için ışık teknolojilerinin etkinliğini göstermektedir.

BABYSAFE projesi, toz bebek maması dekontaminasyonunda ışık bazlı teknolojilerin etkinliğini ispatlamak için geçmiş araştırmalara dayandırılmaktadır. Artan tüketici güveni kadar Avrupa bebek maması endüstrisi için (artan pazar payı ve ürün geri çağrımları maliyetinin azaltılması) bebeklerin ve yeni doğanların sağlığı ve güvenliği için BABYSAFE teknolojisinin etkileri yüksektir.

BABYSAFE projesi hakkında daha fazla bilgi için , internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://babysafe-fp7.eu/

Dökümanlar: Basın Bülteni Türkçe / Basın Bülteni İngilizce