Basefood Projesi

http://www.basefood-fp7.eu/

(Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area traditional foods)

AB 7. çerçeve programları kapsamında SPES Konsorsiyum aracılığı ile yürütme görevi aldığımız BaSeFood Projesi Karadeniz Çevresinde Yetiştirilen Geleneksel Gıda Ürünlerindeki Sürdürülebilir Biyoaktif Bileşenlerin Araştırılmasını konu almakta ve 13 ortaklı bir konsorsiyumla yürütülmektedir. 1 Nisan 2009 tarihinde faaliyete başlayan projenin 3 yıl sürmesi planlanmakta iken proje paydaşı bazı AB üyelerinin projede tam performans ile çalışmaması ve projenin içeriği gereği ürün analizi yapmak amacıyla ülkeler arası gıda tohumu sevkiyatlarında AB kuralları ile sıkıntılar yaşanması nedeniyle projenin 1 sene ek süre alacağı öngörülmektedir. SETBİR projenin tanıtımından ve bazı tüketici anketlerinin Türk tüketicilere yanıtlatılmasından sorumludur.