EU-MERCI PROJESİ

EU-MERCI projesinin çok önemli hedefi, koordineli bir şekilde, endüstri süreçlerindeki enerji verimliliğinin büyümesini desteklemektedir. Proje, 2012/27/EU Direktifi’nin uygulamasında, enerji tasarrufunun izlenmesi ve enerji verimliliği gelişimlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde AB endüstrisine yardımcı olmak için metot ve araç geliştirecektir.

Metodoloji, farklı Üye Devletlerdeki güncel enerji politikaları ve önlemlerine göre uygulanmış binlerce gerçek enerji verimliliği projelerinin analizi temeline dayandırılacaktır ve onlarca farklı endüstri sektörü ve süreçlerine değinecektir. Enerji verimliliği çözümleri; uygulamalar, süreçler ve teknolojilere ilişkin kabul edilmiş kıstaslara göre temsil edilecektir: en iyi uygulamalar, algoritmalar ve verim değerlendirme yöntemleri elde edilecek, bağdaştırılacak ve standardize edilecektir.

Amaçlar, aşağıdaki soruların cevaplandırılmasıdır:

  • Özellikle süreç ve endüstri sektöründeki verimliliği geliştirmenin en etkili eylemleri nelerdir?
  • Bunlar spesifik bir şekilde nasıl yerine getirilecektir?
  • En çok umut veren teknolojiler nelerdir?
  • Her eylem için elde edilebilir verimlilik gelişimi nedir?
  • Tasarruflar nasıl ölçülecek, izlenecek ve rapor edilecektir?
  • Bağlantılı maliyetler nelerdir?

Tavsiye ve spesifik yayma eylemleri ile birlikte EU-MERCI, verimliliğin değerlendirilmesi ve mekanizmanın şeffaflığında, politika belirleyicileri ve kamu yetkililerine de yardımcı olacaktır, ayrıca teşvik etmek için onlara teknolojinin bir fotoğrafını ve verimlilik gelişimlerini sunacaktır.

Mevcut birleşmiş enerji verimliliği şemalı ülkelerden çıkan sonuçlar, daha az gelişmiş ülkelere transfer edilecektir.

EU-MERCI projesinin çıktılar, pan-Avrupa seviyesinde tarıma dayalı gıda endüstrisi için spesifik olarak geçerli kılınacaktır.

Sonuç olarak, endüstriye desteğin bir sonucu olarak, enerji verimliliği ilerleme sayısı ve etkisini geniş ölçüde arttırması böylece, AB ve ulusal enerji hedeflerinin tutturulmasına yardım edilmesi hedeflenmektedir.

BASIN BİLDİRİSİ / BASIN BİLDİRİ İNGİLİZCE