FoodManufuture Projesi

(Gıda Endüstrisinde yenilikleri artırmak için bir gıda üretim araştırma altyapısı konsept tasarımı)

www.foodmanufuture.eu

24 ay sürecek olan proje en ileri teknoloji, bilgi transferi ve motive edici eğitim içerikleri aracılığıyla gıda üretim sektörünün rekabet gücünü ve yenilikçiliği arttırmayı hedeflemektedir.

Proje, açık bir Avrupa boyutu sağlamak, bir disiplinler arası yaklaşımla her iki sektörde de KOBİ’ler ve büyük şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için endüstri, akademisyenler ve kamu sektörü ile özel sektör ve üretim teknolojileri sektöründen paydaşları içermektedir.

Proje konsorsiyuma dayalı, Avrupa Teknoloji Platformundan özel paydaşlar ve kamu gibi geniş kapsamlı bir ağa sahiptir.

SETBİR, proje hedefleri ve sonuçları hakkında daha geniş bir farkındalık yaratarak projenin tanıtımından sorumludur.

31 Aralık 2013 tarihi itibari ile proje tamamlanmıştır.

Proje sonuç dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz”