Gegüp Projesi

www.gegup.org

(Geleneksel Gıda Ürünlerinde Gıda Güvenliği Açısından Tüketici Algısının Belirlenmesi ve Geleneksel Gıda Ürünü Üreten KOBİ’lere Pazar Payı Artırım Yollarının Belirlenmesi)

TAGEM Ar-Ge desteklemeleri kapsamında yürütülen projemiz 2011 yılı Aralık ayında son kalan ödemesini alarak sona erecektir.

Proje kapsamında 800 adet tüketiciye yapılan anketlerin sonuçları Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. İ.Safa Gürcan tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen veriler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İrfan Erol ile birlikte derlenerek aşağıda elde edilen sonuçlar ortaya çıkmıştır. Projenin sonuçları 24 Eylül 2011 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirilecek olan Ulusal Süt Konseyi Seminerinde sektör paydaşlarına aktarılacak ve sonuç bir rapor halinde hem T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na hem de TAGEM’e teslim edilecektir.

Dökümanlar: GEGÜP PROJESİ BİLGİ NOTU / GEGÜP PROJE SONUÇLARI