Tebliğler

TGK ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (2000-6)

TGK KREMA VE KAYMAK TEBLİĞİ (2003-34)

TGK DONDURMA TEBLİĞİ (2004-45)

TGK KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZU TEBLİĞİ (2005-18)

TGK ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (2009-14)

TGK GIDALARDAKİ MİKOTOKSİN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (2011-32)

TGK BELİRLİ GIDALARDA NİTRAT LİMİTİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (2011-33)

TGK GIDALARDA PESTİSİT KALINTILARININ RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (2011-34)

TGK KOYULAŞTIRILMIŞ SÜT VE SÜTTOZLARININ KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (http://www.setbir.org.tr/wp-content/uploads/TGK_KOYULAŞTIRILMIŞ_SUT_VE_SUTTOZLARININ_KİMYASAL_ANALİZİ_İCİN_NUMUNE_ALMA_METOTLARI_TEBLİĞİ_2012-3.docx)

TGK YENİLEBİLİR KAZEİN VE KAZEİNATLARIN KİMYASAL ANALİZİ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ (2012-6)

TGK GIDALARIN AİT OLDUĞU PARTİYİ TANIMLAYAN İŞARETLER VEYA NUMARALAR HAKKINDA TEBLİĞ (2012-7)

TGK ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (2012-74)

2013 YILI KURBAN HİZMETLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU PROJESİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2013-7)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2013-14)

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2013-18)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2013-29)

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2013-43)

TGK TUZ TEBLİĞİ (2013-48)

TGK TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (2013-49)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2013-58)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2013-64)

TGK HIZLI DONDURULMUŞ GIDALAR TEBLİĞİ (2014)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (2014-8)

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014-20)

TGK BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (2014-31)

TGK DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİ (2014-32)

ORGANİK HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014-35)

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2014-41)

ORGANİK TARIM DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2014-45)

TGK HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARIN DEPOLANMASI, MUHAFAZASI VE TAŞINMASI SIRASINDA SICAKLIĞIN İZLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2014-48)

GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (2014-52)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2014-60)

SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2015-2)

TGK TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2015-3)

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (2015-4)

TGK PEYNİR TEBLİĞİ (2015-6)

TGK ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (2015-7)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2015-16)

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (2015-17)

TÜRK GIDA KODEKSİ İNSAN TÜKETİMİNE SUNULAN HIZLI DONDURULMUŞ GIDALARDA SICAKLIĞIN RESMİ KONTROLÜ İÇİN KONTROL NOKTALARININ SEÇİLMESİ VE ÖLÇÜM METODU TEBLİĞİ (2015/34)

ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ