Nu-Age Projesi

NU-AGE PROJESİ

Avrupa’da Nüfusun Sağlıklı Yaşlanma Süreci Geçirmesi için Yaşlı İnsanların Özel Gereksinimlerine Uygun Beslenme Stratejileri Geliştirmek

60 ay süreli projenin amacı beslenmenin yaşlanma ve buna bağlı olarak akıl sağlığı, kalp sağlığı, sindirim sistemi hastalıkları, kemik yoğunluğu, bağışıklık, kas ağırlığı ve diğer fonksiyonlar üzerine etkilerinin çalışılmasıdır.

Nu-Age yaşlı insanların beslenmeleriyle ve doğru diyetin, ateroskleroz (arteriyel duvarların sertleşmesi anlamına gelir ve kalp hastalığı için bir risk faktörü oluşturur), tip 2 diyabet ve zihinsel gerilemeye neden olan nörodejenerasyon gibi yaşla ilgili hastalıkları nasıl engellediğiyle ilgili bir projedir. Projenin ana bölümü, Avrupa genelindeki 625 yaşlı bireyden, proje için geliştirilen 65+ gıda kılavuzuna uygun şekilde beslenmelerinin istendiği 1 yıllık bir diyet müdahalesinden oluşmaktadır. Diyetin etkilerini ölçmek için, müdahalenin öncesinde ve sonrasında katılımcılardan kan, idrar ve başka örnekler alınacaktır. Sonuçlar, kendi diyetlerini değiştirmeyen 625 yaşlı bireyden oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırılacaktır.

Nu-Age sonuçları 65 yaş üstü AB nüfusunun daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için besinsel ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı sağlamaya katkı sağlayacaktır. Projede elde edilen çıktılar, AB yaşlılarının beslenme kalitesinin ortalama olarak düşük ve heterojen yapıda olduğunu göstermiştir. Eğitim, yalnız yaşamamak, aile olmak diyet kalitesini olumlu etkileyen faktörlerdir.

Projenin somut çıktıları arasında; 65 yaş üstü AB vatandaşları için özel yeni bir gıda piramidi “Nu-Age diyeti” oluşturmak, AB’nin yaşlanan nüfusu için diyetin rolü konusunda multidisipliner bir yaklaşım geliştirerek, sağlıklı yaşlanmada diyetin moleküler ve hücresel mekanizmalara etkisini açıklamak, AB yaşlı nüfusu için beslenme standartları, tavsiyeler ve kılavuzlar oluşturulmasına katkı sağlamak, yaşlanmanın sebep olduğu çöküşü geciktirmeye odaklı, endüstriyel olarak desteklenen gıdalar tasarlamak sayılabilmektedir.

Projede SETBİR, projenin tanıtımından, ülkemizde yaşlı insanlar ve mevzuat ile ilgili araştırmalardan, proje sonuçlarının proje ortağı KOBİ’lere aktarımından ve proje ortağı SETBİR üyesi KOBİ ile proje yönetiminin iletişiminden sorumludur.

 

http://www.nu-age.eu/

 

Dökümanlar: NU-AGE PROJESİ ÖZEL BROŞÜR / NU-AGE-MAD LEAFLET / NU-AGE BASIN BÜLTENİ