Orion Projesi

Anaerobik sindirim aracı ile organik atıkların yönetimi

Her yıl milyonlarca ton organik atık tarım-gıda sanayileri tarafından üretilmektedir. Şu anda yılda 5.000-50,000 ton organik atık üreten büyük işletmeler için yerinde anaerobik sindirim (AD) sistemi vardır. Küçük ve orta işletmeler içinse (KOBİ), organik atık arıtma için tek çözümü atık yakma veya gömmedir.  Bu yöntemlerin her ikisi de pahalı ve çevreye zararlı yöntemlerdir. 2012 yılının Ağustos ayında başlamış olan ve 36 ay süreli projenin amacı, otel, market, balıkçı ve diğer tarımsal bazlı gıda ürünü üreten KOBİ’lerin ürettikleri organik atıkları kendi kendilerine yok ederek depolama, taşıma gibi maliyetlerini düşürmek ve hijyen standartlarını artırmak için KOBİ düzeyinde bir anaerobik sindirme aracı yapılmasıdır.

Proje kapsamında 650L ve 3000L prototip anaerobik sindirim araçları tasarlanmakta olup, 650L prototipte sindirme modüllerinin uygulanması ve özümsenmesi, yanma/gaz testi modüllerinin geliştirilmesi ve doğrulaması aşamalarında sona doğru gelinmiştir. Prototipin tamamlanmasından sonra KOBİ’lerde kullanımına geçilecektir.​

Dökümanlar : Orion Broşür / 1_introduction ORION overview / 2_Digestion module / 3_Combustion system / 4_Sensors and Automation module / 5_Impact