ŞARBON HAKKINDA

setbiremp

Şarbon (Antraks) hastalığının etkeni Bacillus antracis adlı patojen bir bakteridir.  Başta koyun, keçi ve sığır gibi geviş getiren hayvanlar olmak üzere tüm omurgalı hayvanlarda görülebilen zoonoz (hayvandan insana geçebilen) bir hastalıktır. Ülkemizde çoban çıbanı ve karakabarcık olarak da adlandırılmaktadır.

Şarbon aşağıdaki şekillerde hayvanlardan insanlara bulaşabilir (bu hastalık insandan-insana bulaşmaz):

-Şarbonlu hayvanlarla doğrudan ya da dolaylı olarak temas edilmesi, hasta hayvanlara, bunların dokularına veya bu hayvanların mikrobu bulaştırdığı eşya ve malzemelere temas (Deri şarbonu)

– Şarbon mikrobuyla bulaşmış ve/veya şarbonlu hayvanların etlerinin iyi pişirilmeden yenmesi (Bağırsak şarbonu)

– Şarbon mikrobuyla bulaşık tozların veya hayvan tüylerinin ve kıllarının (özellikle yün işleme tesislerinde) solunması (Akciğer şarbonu)

Buradaki en büyük risk hasta hayvanı kesmek ve etini insan tüketimine sunmaktır; ruhsatsız, Veteriner Hekim kontrolünden geçmeden kesilmiş damgasız, menşei belli olmayan etler hastalığın bulaşmasına zemin yaratır. Şarbon hasta hayvan bulunması halinde; çobanlara, kasaplara, mezbaha işçilerine, hayvancılıkla uğraşanlara, dericilik sanayinde çalışanlara, yün işleme tesislerinde çalışanlara, veteriner hekimlere , hasta hayvanı kesen ve temas edenlere bulaşabilir. Bu hastalık ülkemizde ihbarı zorunlu hastalıklar sınıfındadır ve her bir vakanın Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirilmesi mecburidir. Şarbon aşısıyla hayvanlar bu hastalıktan korunabilir, her mikrobiyolojik riskte olduğu gibi burada da sürdürülebilir iyi hijyen uygulamaları ile büyük ölçüde korunmak mümkündür; şarbon etkeni bakteri sabun ve dezenfektanlar tarafından ortadan kaldırılabilmektedir.

Süt ürünleri işletmeleri 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Gıda Kanunu gereği onaylı işletme statüsündedir ve üretim prosesini de kapsayan tedarik zinciri yönetiminin her halkasında halk sağlığı risklerini ortadan kaldıracak şekilde yönetilmek zorundadır. Hastalıklardan arı çiftliklerin sütleri yüksek hijyen standardında proses edilerek, gıda mevzuatında tanımlanan, pastörizasyon, UHT gibi ısıl işlemlerden geçirilen sağlıklı sütlerden üretilen süt ürünleri ne şarbon ne de başka bir halk sağlığı riski taşımamaktadır ve her zaman güvenle tüketilebilecek niteliktedir.