SEAFOODTOMORROW PROJESİ

SEAFOODTOMORROW Projesi

Nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow

(Yarının tüketicileri için besleyici, güvenli ve sürdürülebilir deniz ürünleri)

SEAFOODTOMORROW projesinin amacı, gıda güvenliği ve güvenliğine katkıda bulunan, üretim risklerini azaltacak, istihdama katkıda bulunacak ve deniz ürünleri kalitesi konusunda tüketici bilincini artıran, pazar odaklı ve tüketici duyarlı onaylı eko-yenilikçi sürdürülebilir çözümler sağlayarak Avrupa’daki deniz ürünleri üretim ve işleme endüstrisini güçlendirmektir.

Güvenli ve sürdürülebilir deniz ürünleri için büyüyen pazar ihtiyacının karşılanması, Avrupa deniz ürünleri endüstrisi için zorlu bir mücadeledir. Avrupa deniz mahsulü ithalatının şu sıralar neredeyse %70’ine ulaşması ve küresel gıda taleplerinin 2050 yılına kadar %80-100 oranında artması beklenirken, Avrupa’ya bağımlılığı azaltacak çevre dostu ve yenilikçi deniz ürünleri üretim ve işleme yöntemlerini kaynak ve doğrulamak hayati önem taşımaktadır. Bu tür çözümlerin deniz ürünleri güvenliğini pazar talebi ile uyumlu hale getirmesi, tüketici güvenini desteklemek için değer zinciri boyunca kaliteyi ve izlenebilirliği sürdürmesi gerekir.

Bu kapsamda deniz ürünlerinin üretim ve işleme endüstrisinin sosyoekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini, ürün kalitesini ve güvenliğini artırmak için ticari çözümleri doğrulamak ve optimize etmeyi amaçlamaktadır. Faaliyetler denizcilik ve kültür balıkçılığı kaynaklı gıda ürünleri ve besin maddelerinin eko-yenilikçi, sürdürülebilir çözümleri pazarında gösterilmesi ve uygulanması yoluyla besleyici ve güvenli deniz ürünlerinin sürdürülebilir üretimi ve işlenmesi üzerine odaklanacaktır. Proje farklı bölgelerdeki ve nüfus kesimlerindeki etkileri ve farklı deniz ürünlerinin özelliklerini dikkate alacaktır.

Ayrıca faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği için sürdürülebilir yemler geliştirmek, tüketiciler için özel temel besinlerle güçlendirilmiş özel ürünlerin üretimini sağlamak, deniz mahsullerinde tuz ikame edicilerinin fizibilitesini değerlendirmek, sindirilebilir, cazip, fonksiyonel ve beslenme açısından geçerliliği sağlamak için tarımsal ve deniz ürünü yan ürünlerin kullanılması yaşlı insanlara ve gençlere yönelik deniz ürünlerini adapte etmek, deniz ürünlerinden gelen kirleticileri önleme / kaldırma stratejilerini doğrulamak ve güvenlik önlemlerini almak için sensörleri ve biyolojik sensörleri optimize etmeyi de içerecektir.

Konsorsiyum, kullanıcıların daha fazla kabul görmesi, bu yenilikçi çözümlerin görünürlüğünün artırılması ve ölçeklenebilir pazarlar yaratılması ve tüketicilerin diyet ve sağlığını iyileştirmek için sağlıklı deniz ürünlerinin kullanılabilirliğini artırmanın bir sonucu olarak eko-yenilikçi çözümlerin daha geniş kullanım oranının güçlenmesini beklemektedir.

Konsorsiyum, en üst düzeyde uygulanan teknolojik gelişme ve daha önce finanse edilen etkinliklerde toplanan güçlü ve tutarlı bağlantılar ile ünlü 19 RTD’nin disiplinler arası araştırma ekipleri üzerine kurulmuş ve böylece başarılı sonuçlar öngörülmüştür. Buna ek olarak, onaylama ve optimizasyona dayalı çözümler üzerinde çeşitli ve tamamlayıcı çıkarları bulunan 4 (İlgili Birlik Grubu, IAG) ve 13 KOBİ de konsorsiyumu entegre edecektir.

Bu proje ile deniz ürünleri kalite belgesi temelini de içeren, Mavi Büyüme sektörlerindeki çözümlerinin uygulanmasına ilişkin uyarlanabilir Avrupa yönetim ve yönetişim politikaları sistemlerinin geliştirilmesi desteklenecektir.

36 ay sürecek olan projenin beklenen sonuçları aşağıdadır:

  • Bağımsız ortaklar tarafından yürütülen sertifikalı metodolojiler ile eko-yenilikçi deniz ürünleri çözümlerinin beslenme ve güvenlik yönlerinin doğrulanması,
  • Kalite etiketlerine bağlı bir dijital izlenebilirlik aracının uygulanması için deniz yenilikçi ürünlerin doğrulama verileri ile kolayca erişilebilen veri tabanı,
  • Avrupa’nın farklı bölgelerinde ve demografilerde eko-yenilikçi deniz ürünleri çözümlerinin pazar kabulünün daha iyi anlaşılması,
  • Sürdürülebilir çözümlerin ekonomik ve çevresel açıdan değerlendirilmesi,
  • Avrupa deniz ürünlerinde tüketici güvenini ve inancını güçlendirmek için deniz ürünleri kalitesi ve endüstriye yönelik izlenebilirlik sertifikasyon şemalarının kıyaslaması,
  • Halk sağlığı risklerinin azaltılması ve şeffaf ve sorumlu iletişim, tanıtım, bilgi transferi yoluyla deniz ürünleri tüketiminin artırılması ve farklı paydaşlar aracılığıyla sonuçların kullanılması.

Anılan proje hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için: www.seafoodtomorrow.eu

Proje hakkındaki gelişmeleri takip etmek için:

Twitter: @SEAFOOD_TMRW

Basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.