SETBİR BAŞKANI TARIK TEZEL’İN TARIM YAZARI ALİ EKBER YILDIRIM İLE SÖYLEŞİSİ DÜNYA GAZETESİ’NDE YAYINLANDI