SETBİR -AB SİVİL TOPLUM DİYALOĞU – GIDA GÜVENLİĞİ PROJESİ


SETBİR, TÜKETİCİYE VE KOBİ’LERE “GIDA GÜVENLİĞİ”Nİ ANLATTI

SETBİR’in AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında İspanyol sivil toplum kuruluşu FEDACOVA ile birlikte yürüttüğü gıda güvenliği projesi ile 3 bine yakın tüketici ve gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ çalışanına ulaşıldı.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), Avrupa Birliği (AB) Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında yürüttüğü “gıda güvenliği” projesi ile tüketicileri ve KOBİ’leri güvenli gıda konusunda bilgilendirdi.

Türkiye’nin AB üyeliği süreci dâhilinde, Türkiye ile AB üyesi ülkelerdeki gıda sektörü sivil toplum kuruluşları arasında yüksek düzeyde karşılıklı işbirliği sağlamanın, gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri konularında KOBİ’leri ve tüketicileri bilinçlendirmenin hedeflendiği proje 15 Şubat 2016 tarihinde başlamıştı. Projede SETBİR’in ortağı ise İspanya’dan “Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA)” oldu.

Açılış toplantısı AB Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri ile et ve süt sektörü temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen gıda güvenliği projesinde önce tüketicilere ve KOBİ’lere verilecek eğitimler konusunda ön hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda sektördeki üretim süreçleri, paketleme, etiketleme, taşımacılık ve depolama koşulları ile ilgili araştırmalar yapılarak, gıda güvenliği ve gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddeleri ile ilgili bir sektör raporu hazırlandı. Bu rapordan yola çıkılarak da ette ve sütte gıda güvenliği ve katkı maddeleri konularında KOBİ’lere, gıda güvenliği, gıda katkı maddeleri ve etiketleme konularında ise tüketicilere yönelik iki farklı eğitim modülü oluşturuldu.

Projenin aktif bir şekilde tanıtımı, etkinliklerin ve yapılan faaliyetlerin duyurulması, yayınlanan tüketici ve KOBİ eğitim modüllerinin dağıtılabilmesi amacıyla bir proje web sitesi (www.gidaguvenligiprojesi.org) oluşturuldu. Site, bugüne kadar yaklaşık 19 bin kez ziyaret edildi.

Eğitim modüllerinin hazırlanması aşamasında proje ortağı FEDACOVA ile biri Valensiya’da diğeri Ankara’da olmak üzere iki toplantı düzenlenerek iyi uygulama örnekleri görüldü ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca eğitim modüllerine ilişkin proje iştirakçilerinden, üniversitelerden ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan görüş alındı.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra İstanbul ve İzmir’de KOBİ’lere, Ankara’da ise hem tüketicilere hem de KOBİ’lere yönelik eğitimler düzenlendi. Bu eğitim seminerlerinden sivil toplum kuruluşlarından, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ve KOBİ’lerden yaklaşık 3 bin kişi yararlandı.

Eğitimleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barbaros Özer verdi. İnteraktif şekilde gerçekleştirilen eğitim seminerlerinde, gıda güvenliği tanımından ve öneminden, gıda güvenliğini tehdit eden risk unsurlarından bahsedildi. Bunun yanında gıda güvenliği mevzuatı ve gıda güvenliği yönetim sistemleri konularında da bilgi verildi.

Eğitimlerde tüketiciler gıda güvenliği, gıda katkı maddeleri ve etiket okuma konusunda, KOBİ’ler ise et ve süt sektörlerinde gıda güvenliği uygulamaları, etiketleme ve gıda katkı maddeleri konularında bilgilendirildiler.

Tüketicilerin seminer esnasında yönelttiği sorulardan, aslında gıda güvenliği konusundaki bilgilerinin ne kadar eksik olduğu tespit edildi. Buna karşılık medyada yer alan bilimsellikten uzak değerlendirmelere daha çok inandıkları anlaşıldı. Tüketicilerin ayrıca ürün etiketleri üzerinde yazan bazı içerik bilgilerini anlayamadıkları, özellikle tuz, şeker, yağ gibi içeriklerin anlayacakları dilde yazılmasını istedikleri  gerektiği görüldü.

Seminerde alınan bu sonuçtan, aslında tüketicilere yönelik eğitimlerin daha büyük kitlelere ulaşmak adına tekrarlanması gerektiği sonucuna varıldı.

KOBİ’lere yönelik eğitim seminerlerinde ise gıda güvenliği uygulamaları, HACCP sistemin detayları, et ve süt endüstrisi için model HACCP planlarından söz edildi. Seminerlerde, gıda işletmelerinde biyofilm oluşumu, atık yönetimi, gıda güvenliği ve biyoterörizm konuları hakkında bilgiler verildi. Yeni yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği” hakkında da bilgilerin verildiği seminerlerin sonunda, et ve süt sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin bu eğitim seminerlerinden aldıkları bilgileri üretim alanlarına aktaracakları konusunda geri dönüşler alındı.

İlgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği yapılan proje 14 Mayıs 2017’de sona erdi.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0312 428 47 74-75 numaralı telefonu arayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.