SETBİR YÖNETİM KURULU BAŞKANI TARIK TEZEL’İN GENEL KURUL KONUŞMASI ANKARA, 12 NİSAN 2018 PERŞEMBE

Sayın müsteşarım,

Kıymetli hazirun,

Çok değerli SETBİR üyeleri,

Genel kurulumuza hoş geldiniz.

Kıymetli SETBİR üyeleri, sizlerin oyları ile 28 Mart 2016’daki genel kurulda seçilen yönetim kurulumuz, güveninize layık olabilmek için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir tempoyla çalıştı.

Yine sizden aldığımız güç ve destek ile süt ve kırmızı et sektörlerinin iyileştirmeye açık yönlerine işaret etmek, çözümler üretip önermek, dünyadaki gelişmeleri de takip ederek tarım ve hayvancılık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak için yoğun çaba sarf ettik.

Ülkemizde kaliteli süt, kırmızı et ve ürünlerinin üretim ve tüketiminin artırılması amacıyla devraldığımız bu bayrağı, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinci ile çok daha ileriye taşıyarak, gelecek kuşaklara gururla teslim edebilmek, temel amacımız oldu.

Süt, kırmızı et ve hayvancılık sektörlerinin karşılaştığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerimizi, çeşitli zamanlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığımız ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara iletme imkanı bulduk.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini SETBİR ofisinde ağırlayıp görüş ve önerilerimizi paylaşarak, sektörlerimizin gelişmiş ülkelerdeki seviyelere ulaşması konusunda işbirlikleri gerçekleştirdik.

Üyesi bulunduğumuz çeşitli uluslararası kuruluşlar ve yürütmekte olduğumuz ortak projeler ile ülkemiz tarım ve hayvancılığının küresel platformlarda söz sahibi olabilmesi için bir iyi niyet elçisi olarak var gücümüzle çalıştık.

Bu yıl da yarının Türkiye’sinin temsilcileri çocuklarımızın ve gelecek kuşaklarımızın sağlıklı beslenmesi için “Okul Sütü” projesini destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz.

Ambalajdan etiketlemeye, gıda güvenliğinden vergi oranlarına, hayvan ithalatından tebliğ taslaklarına dek sektörlerimizi ilgilendiren tüm konularda sizlerden gelen ilgi ve katkılar doğrultusunda taleplerimizi, ihtiyaçlarımızı ilgili makamlara ulaştırdık, karar alma süreçlerinde etkin olduk.

Sektörlerimizi ilgilendiren, çeşitli kamu kuruluşlarının hazırlamış olduğu mevzuatlara, üye firmalarımızın temsilcileri ile çalışmalar yaparak görüşlerimizi ilettik.

Çalışmalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgiyi faaliyet raporunda göreceksiniz. Ama özetle söyleyebilirim ki geçen iki yıllık görev süremizde SETBİR’in amaç ve ilkelerini gerçekleştirebilmek için çok yoğun bir mesai sarf ettik.

Bugün SETBİR üyesi şirketler günde 25 bin ton süt işliyorlar. Yılda 7,5 milyon tona denk gelen bu üretim miktarı, kayıtlı süt pazarının yüzde 85’ine, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20 milyon tonun ise yüzde 45’ine karşılık geliyor. SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık işletmeleri 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş çiftlik kapasitesine sahip. Yıllık ciro toplamı 20 milyar TL’nin üzerinde olan üyelerimiz, 85 bin kişiyi istihdam ediyor ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yapıyor.

SETBİR olarak sektörlerimize ve ülkemize sağlayacağımız katkının, verdiğimiz tüm emeğe değdiğine inanıyoruz. Sektörlerimizin hak ettiği yere gelmesi için daha önümüzde kat etmemiz gereken çok mesafe olduğunu biliyoruz.

Yine biliyoruz ki Türkiye’de pek çok sektörde olduğu gibi süt ve kırmızı et sektörlerinde de bir dağınıklık söz konusu. Sektörel kalkınmanın milli kalkınmaya etkisi göz önüne alınarak, sektörel kuruluşların birlik içinde ve tek çatı altında bulunmasında yarar var. Dolayısı ile “birlikten kuvvet doğar” diyerek, süt ve kırmızı et sektörlerinde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini SETBİR çatısı altında birleşmeye, bütünleşmeye davet ediyoruz.

Öte yandan yeni dönemde SETBİR üyelerinin bilgi ve deneyiminden daha çok yararlanabilmek için gruplar halinde çalışmayı arzu ediyoruz. Birer yönetim kurulu üyemizin başkanlığında çalışacak uzmanlık grupları, SETBİR üyesi firmaların doğrudan üyelerinden ya da uygun görecekleri yönetici veya uzmanlardan oluşacak. Bu grupların çalışma alanları “süt, et, yem, gıda teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, hayvan sağlığı, ambalaj, lojistik ve perakende” olacak.

Biz yetkinlik alanlarımızda daha çok çalışmayı, daha çok fikir ve çözüm üretmeyi taahhüt ederken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza da ilettiğimiz, istişari mahiyette bir “Et ve Süt İhtisas Komisyonu” kurulması teklifimizi de bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isterim.

Sayın müsteşarım,

Kıymetli hazirun,

Son 15 yıldır Türkiye’yi yönlendiren vizyon ile uyumlu olarak büyük düşündüğümüzde, karşımıza çıkan gelecek tablosu şu:

-Eğer hayvansal protein ürünlerinde KDV’yi sıfırlayabilirsek,

-halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ile çiğ süt ve ambalajsız ürün satışını engelleyebilirsek,

-böylelikle kayıt dışını ortadan kaldırabilirsek,

-uzun yıllardan beri beklediğimiz ve uygulamaya alınan regülasyonu, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini gözetecek şekilde yeniden yapılandırabilirsek,

-bu sayede müdahale stokları ile regülasyonu sağlayıp ihracatı teşvik edebilirsek,

-tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırmayı kalite odaklı bir sisteme kavuşturabilirsek,

-böylece fiyat istikrarı ve arz talep dengesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturabilirsek,

-bilgi kirliliğini önleyebilirsek,

-taklit ve tağşişin önüne geçebilirsek,

-Gümrük Birliği’ni tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştirebilirsek,

-meraları ıslah amaçlı olarak hayvancılık işletmelerine kiralayabilirsek,

-yem bitkisi üretiminde arazi büyüklüklerini optimize edebilirsek,

-hayvancılığa dayalı bir bitkisel ürün deseni yaratabilirsek,

-hastalıktan ari damızlık hayvan yetiştirme çiftliklerinin kurulmasını daha etkin bir şekilde destekleyebilirsek,

-bu çiftliklerdeki hayvanlar için ilave destekler sağlayabilirsek,

-ülkemiz şartlarına uyumlu, hastalıklardan ari, etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projelerini yaygınlaştırabilirsek,

-buzağı ölümlerini durdurabilirsek,

-tarım sektöründe çalışanlara yönelik İş Kanunu koşullarını daha da iyileştirebilirsek,

-know-how transferi için yabancı akademisyen ve danışmanlara vergi ve SGK desteği sağlayabilirsek;

Türkiye beş yıl sonra, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında,

-damızlık sığır ihtiyacını öz kaynakları ile karşılayabilen,

-toplam 28 milyon büyükbaş hayvana sahip,

-yılda toplam 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üreten,

-yılda kişi başı 290 litre süt ve süt ürünü, kişi başı 25 kilo kırmızı et tüketen,

-sütü ile kırmızı eti ile hayvancılığa dayalı tarımı ile 10 milyon kişilik istihdam sağlayan,

-süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmuş,

-yurtdışında rekabetçi,

bir ülke haline gelebilir.

Bu neden ile SETBİR’in yönetimine bir kez daha talip heyet olarak, sektörlerimiz ve ülkemizin geleceği, refahı ve kalkınması için daha çok emek vermeye, özverili çalışmalarımızı sizlerle birlikte sürdürmeye devam etmek istediğimizi belirtir, saygılarımı sunarım.