Hakkımızda

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), “Süt Sanayicileri Birliği Derneği” adı ile 1976 yılında kuruldu. Derneğin kurucuları, Ayhan Öner (Pınar Süt), Beycan Tavus (Pınar Süt), Necati Fazlıoğlu (Yesütaş), Mustafa Akdağ (Yesütaş), Abdullah Yücel (Besan), Mehmet Uslu (Besan), Doğan Vardarlı (Tikveşli), Adnan Vardarlı (Tikveşli), Kamuran Sertel (Tekfen Holding), Cemil Atkay (Tekfen Holding), Nurettin Soykan (Soykan Süt), Yusuf İstanbulluoğlu (Soykan Süt), İbrahim Bayoğlu (Disütaş) ve Sabri Dermenci’ydi (Disütaş).

 Derneğin ilk başkanı Ayhan Öner oldu. İlk yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Beycan Tavus (Sekreter), Necati Fazıloğlu (Muhasip üye), Kamuran Sertel (Üye), Nurettin Soykan (Üye).

 Derneğin adı Haziran 1987’de “Süt ve Et Sanayicileri Birliği Derneği”, Mayıs 1992’de de “Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği” olarak değiştirildi. 15.01.1993 tarihli bakanlar kurulu kararı ile “Türkiye” adını da taşımaya hak kazanan derneğin adı bu tarihten itibaren “Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği” oldu.

 SETBİR en başında “Türkiye’ de süt, et ve gıda sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla kurulmuştu. Derneğin bugünkü misyonu ise “Avrupa Birliği (AB) seviyesindeki düzenlemeler çerçevesinde hareket ederek Türkiye et ve süt endüstrisinin sesi olabilmek, Türkiye’de üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmek, tüm et ve süt üreticilerini, Türkiye ve AB mevzuatı hakkında bilgilendirmek ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamak, Türkiye ve Dünya et ve süt endüstrisinin pazar büyüklüğü ve eğilimleri hakkında bilgi toplamak.”

 SETBİR üyeleri arasında Türkiye’de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren et ve süt sanayii firmaları ile bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri yer alıyor. SETBİR’in halen 60 adet firmadan 95 üyesi bulunuyor.

 SETBİR üyesi şirketler günde 22 bin ton süt işleme kapasitesine sahip. Yılda 7,5 milyon ton süt işleme kapasitesine denk gelen bu miktar, kayıtlı süt pazarının yüzde 80’ine, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt  miktarının (18,6 milyon ton) ise yüzde 40’ına karşılık geliyor.

 SETBİR üyesi şirketler, 500 bin adet büyükbaş, 100 bin adet küçükbaş hayvanlık çiftlik kapasitesine sahip. Yıllık ciro toplamı yaklaşık 20 milyar TL olan SETBİR üyesi şirketler 75 bin kişiyi istihdam ediyor ve 500 bin üreticiyle iş yapıyor.

 Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturan SETBİR, Türkiye’de et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik olarak takip ediyor, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak ilgili makamlara iletiyor ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alıyor.

 SETBİR öte yandan et ve süt ile ilgili AB mevzuatında meydana gelen son gelişmelerle ilgili de üyelerine doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunuyor, AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistiki verilere ulaşıp ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinerek üyeleri ile paylaşıyor.

Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştiren SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görüyor.