Üyesi Olduğumuz Dernekler

SETBİR´in Üye Olduğu Uluslararası Dernekler

CLITRAVI

1958 yılında kurulmuş olan CLITRAVI Derneği, AB Et Sanayi İrtibat Merkezi adı ile faaliyet göstermektedir.

Dernek, Avrupa Birliği et endüstrisini (mezbahalar, kesimhaneler, soğuk depolar ve et işleyen fabrikalar) temsil eden bir kuruluş olmasının yanı sıra, AB kurumlar nezdinde etkin bir konuma sahip olup, bu kurumlarda resmi olarak görev almakta, sektörü temsilen müzakerelere, toplantılara katılmaktadır. Tüm AB kurumları nezdinde kırmız et sektörü ile ilgili görüşmeleri, kararları, istatistikleri, düzenli olarak üyelere ileten Dernek, üyelerin görüşlerini bu kurumlarda dile getirmektedir. Ayrıca CLITRAVI, AB Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu’nda (CIAA) kırmızı et sektörünü temsil eden tek dernek konumundadır.

AB’nin 14 üye ülkesinden 28 üyesi; Norveç ve İsviçre’den üç; Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya’dan dokuz, Baltık ülkelerinden üç üyesi bulunmaktadır. SETBİR’ in CLITRAVI Derneğine üyeliği 1 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilmiştir.

http://www.clitravi.com


UECBV

1952 yılında kurulan UECBV (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Derneği), canlı hayvan (büyük ve küçükbaş hayvanlar, domuz, at) ticareti, canlı hayvan borsaları, canlı hayvan alım-satımı ile uğraşan birlikler ve et (büyük ve küçükbaş hayvanların eti, domuz eti, at eti) ticareti ile uğraşan işletmelerin, mezbahaların, kesim hanelerin ve et işleme tesislerinin ulusal düzeyde temsilcilerinden oluşan bir federasyondur.

Yaklaşık 15.000 firmayı çatısı altında toplayan dernek üretimden ziyade ticaret ağırlıklı olarak çalışmaktadır. SETBİR’ in UECBV derneğine üyeliği 20 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilmiştir.

http://www.uecbv.eu


UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compact dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak dünya çapında 12.000'in üzerinde imzacısıyla işletmeleri evrensel ilkelerin ışığında faaliyet göstermeye davet eden güçlü bir oluşumdur. Türkiye'de halihazırda 290'ın üzerinde imzacısı olan UN Global Compact, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıklı dört ana alanda 10 ilkeye taahhüt sunan kurumların çalışmalarıyla sürdürülebilirlik alanında gündemi belirlemektedir.

Sorumluluk Bildiriminde SETBİR, Global Compact'in 4 ana alandaki (İnsan Hakları, Çalışma Standartları, Çevre ve Yolsuzlukla Mücadele) faaliyetlerinin en az bir tanesine yönelik gündelik operasyonlarında nasıl çalışmalar gerçekleştirdiğine yönelik iki yılda bir rapor hazırlayacaktır.

https://www.unglobalcompact.org/