Üye Olmak İçin

SETBİR üyeliği için öncelikle, Üye Başvuru Formunun üye olmak isteyen kişi ve/veya kişiler adına ayrı ayrı doldurulması ve firmanızı tanıtan bir bilgi notu eşliğinde Birliğimizin (312) 428 47 46 no´lu faksına gönderilmesi gerekmektedir. Üyelik başvurunuz, yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu Toplantısında gündeme alınacak ve başvurunuzun Yönetim Kurulu’nca kabul edilmesi durumunda üye kaydınızın yapılabilmesi için aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeniz istenecektir. 

* Yıllık Gerçek Kişi Üyelik Aidatı 9.750.-TL * Yıllık Tüzel Kişi Üyelik Aidatı 9.750.-TL 

Gerçek ve Tüzel Kişi Üyelik Aidatı Ödeme Dönemleri 

Ocak – 1.950.-TL Mart – 1.950.-TL Haziran – 1.950.-TL Eylül – 1.950.-TL Aralık – 1.950.-TL

ÜYELİK KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 

  • 2 Adet (Asıl) Nüfus Cüzdanı Örneği
  • 2 Adet (Asıl) İkametgah İlmuhaberi
  • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • (TÜZEL üyelik durumunda) - SETBİR’e tüzel üye olmak için firmanın yönetim kurulu kararı fotokopisi