SETBİR’İN YENİ ÇİĞ SÜT REFERANS FİYATI DEĞERLENDİRMESİ

setbiremp

SETBİR’İN YENİ ÇİĞ SÜT REFERANS FİYATI DEĞERLENDİRMESİ

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatlarının değerlendirilmesi için yılda iki kez toplanır. Bu yılın ikinci değerlendirmesi de 30 Haziran 2017 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilerek, çiğ sütün yeni litre referans fiyatı 1 Ağustos 2017-28 Şubat 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere “130 kuruş” olarak belirlendi. Olması gereken kalite değerleri de 3,6 yağ, 3,2 proteine yükseltildi.

Geçen iki yıla baktığımızda, gerek ülkemizde gerekse uluslararası süt piyasalarında ciddi bir kriz yaşandığını görüyoruz. Bu kriz sırasında uluslararası piyasalarda -çeşitli ülkelerde farklılık göstermekle beraber- 2015 yılının ortalarından itibaren 2016 yılının sonuna kadar, çiğ süt fiyatları ortalama % 60 oranında geriledi.

Uluslararası piyasalardaki bu duruma rağmen, gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler ve ortaya konulan uygulamalar, gerekse sektörün özverisi ile bu dönem içinde Türkiye’de çiğ süt fiyatları düşmedi. Bununla birlikte üreticimizin de bu dönemde cidi bir fedakarlığa katlandığı açık. Hayvan yetiştiriciliğinin zorluklarının yanı sıra girdi maliyetlerindeki artışlar, elbette üreticimizi de sıkıntıya soktu.

Bu sıkıntıyı bir nebze olsun gidermek için 2016 yılının sonunda bir iyileşme sağlanarak çiğ sütün litre fiyatı % 5 oranında artış ile 115 kuruştan 121 kuruşa yükseltildi. Yanı sıra 2016 yılının başında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da yemde KDV’nin düşürülmesi, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından uygulanan piyasa düzenleme modeli, USK fiyatlarının uygulanmasında gösterilen titizlik gibi, krizin tüm sektör paydaşları açısından selametle aşılması için çok etkin politikalar yürüttü. Bu sayede üreticisi, süt sanayicisi, yem sanayicisi ve hatta besicisiyle sektör ve kamu yönetimi bu zor dönemi en iyi koşullarda aşmaya çalışıyor.

Bugün ise bir taraftan yem girdi maliyetlerinin düşürülmesi için gümrük vergilerinde yapılan indirimlerle, diğer taraftan USK’nın bugün belirlediği çiğ süt fiyatıyla üreticimiz bir nebze daha nefes alacak. Girdiğimiz hasat döneminde kaba yem maliyetlerinde beklenen iyileşmeyi de göz ardı etmemek gerekir. Öte yandan piyasada hala sürmekte olan talep sıkıntısını aşabilecek ihracat tedbirlerinin uygulanmasında bugüne kadar olduğu gibi bakanlığımızın yaratacağı yeni modelleri ve desteklemeleri de sektör olarak beklemekteyiz.

Yeni çiğ süt fiyatı, sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olsun.

TARIK TEZEL

Yönetim Kurulu Başkanı