SUİFOOD PROJESİ

SUIFOOD PROJECT (START-UP INTERNATIONALISATION IN THE AGRIFOOD INDUSTRY)

Proje Başlangıç Tarihi: 01.10.2018

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Bitiş Tarihi: 30.09.2020

SUI-FOOD projesinin amacı, bu hedefin pratik ihtiyaçlarını çözmek için bir rehber olarak hizmet edecek yeni girişimcilerin ve girişimcilerin uluslararasılaşması için yenilikçi bir eğitim kursu arasında yeni bir nitelik standardı ve pratik mesleki bir eğitim geliştirmek ve sunmaktır. Proje bu nedenle, tarıma dayalı gıdadaki yeni girişimciler ve KOBİlerin uluslararasılaşması alanında eğitim ve öğretim ihtiyacına cevap verecektir. Söz konusu amaçlara ulaşmak için SUI-FOOD partnerleri dijital alana gömülü açık ve yenilikçi eğitim metotları kullanacaklardır.

HEDEFLER

  • Tarımsal gıda endüstrisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) yöneticilerinin uluslararasılaştırması için gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanımını içeren bir yeterlilik standardı profili hazırlamak ve doğrulamak
  • Etkin uluslararasılaşmayı teşvik etmek için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri içeren bir e-öğrenme platformu geliştirmek.
  • SUI-GIDA eğitim platformuna hedef kitlelere ücretsiz ve açık erişim sağlamak, böylece yerel tarımsal gıda sektörünün rekabet gücünü artırmak.

 ORTAKLAR

Anılan proje hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için: http://www.sui-food.eu/

Proje hakkındaki gelişmeleri takip etmek için:

Facebook: Sui-food

Twitter : Suifood Suifood

Linkedln:  Suifood Suifood

Proje Broşürü

Newsletter 1

Newsletter 2

Press release
Poster için tıklayınız