TrueFood Eğitim Seminerleri

TRUEFOOD Projesi Kapsamında SETBİR Tarafından Gerçekleştirilen KOBİ’lere Yönelik Eğitim Seminerleri

13 Nisan 2008 1. SETBİR TRUEFOOD Projesi Eğitim Semineri

Uluslar arası Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Kongresinin 2. gününde gerçekleştirilen eğitim seminerinde, TRUEFOOD projesinin 2. yılında proje paydaşlarından elde edilen araştırma sonuçları ve projenin temel hedefleri KOBİ lere aktarılmıştır.

 

27 Ağustos 2008 2. SETBİR TRUEFOOD Projesi Eğitim Semineri

Konya’ da düzenlenen ikinci seminere ise bölgede faaliyet gösteren KOBİ ler davet edildi. TRUEFOOD projesine kapsamındaki iş paketlerinin sonuçları KOBİ lere aktarılarak, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında geleneksel gıda ürünlerinin üretimlerinin nasıl arttırılacağı tartışıldı.

Seminerin ertesi günü ise süt ürünleri işleyen bir KOBİ ziyareti gerçekleştirilerek, proje sonuçları aktarıldı.

22- 26 Eylül 2008 SETBİR/ KTÜ İşbirliği ile düzenlenen “Geleneksel Yöntemlerle İşlenmiş Balık Ürünlerinde Gıda Güvenliği Analizleri Çalıştayı”

Geleneksel yöntemlerle balık işleyen küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelere HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) analizlerinde karşılaştıkları sorunları çözmeleri hususunda destek sağlanması amaçlanan Çalıştay da HACCP konusunda bazı bilgiler verildikten sonra, HACCP planında sıkça kullanılan analiz yöntemleri uygulamalı olarak katılımcılara anlatılmıştır. Böylece bu tür işletmelerin daha güvenli gıda üretmelerine ve dolayısıyla bu ürünlerin pazarlanmasında daha etkin olmaları konusunda önemli katkılar sağlanmıştır.

Dökümanlar: