Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt

"Kaliteli Süt Üretimi için Avrupa Yeşil Mutabakatı"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), "AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu VI Programı" kapsamında, "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu Avrupa Birliği (AB) projesi başlattı. Projenin amacı Avrupa ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ süt kalitesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirmek ve çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek. Hedef ise Türkiye'deki sivil toplumu, süt ve süt ürünleri üretim sürecinde gıda hijyeni ve güvenliğinde aktif rol almaya teşvik etmek.

Projenin özel hedefi ise AB ve Türkiye deneyimi üzerine karşılaştırmalı analize dayalı çiğ sütün kalitesini iyileştirmek için bir yol haritası geliştirerek, çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenliği sürdürmek; Türkiye için benzersiz bir model geliştirerek, sivil toplum kuruluşlarını ve süt sektörü temsilcilerini, 5996 Sayılı Gıda Kanunu kapsamında çiğ süt üretiminde özel hijyen hükümlerinin uygulanmasında aktif rol almaları için harekete geçirmek.

İtalyan Gıda Endüstrisi Federasyonu (FEDARALIMANTARE) ile ortaklaşa yürütülecek ve başlangıç tarihi olan 1 Nisan 2021 itibarı ile 15 ay sürecek olan projenin hedef grupları tüketiciler, çiğ süt üreticileri, süt ürünü üreticileri, süt sektöründe lojistik hizmeti sağlayanlar ve SETBİR üyeleri. Proje kapsamında AB ve Türkiye'de süt sektörü incelenecek, Türkiye süt sektörünün durumu analiz edilecek. Bunun için İzmir ve Ankara'da "odak grup" toplantıları düzenlenecek; İzmir, Bursa, Konya ve Samsun'da hedef gruplar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek. Yanı sıra İtalya ve Hollanda'da konu ile ilgili kamu kurumları ile süt çiftlikleri ve süt ürünü tesisleri ziyaret edilerek, iyi uygulama örnekleri görülüp karşılaştırmalı bir analiz geliştirilecek.

Ulusal Süt Konseyi, Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği'nin "proje iştirakçisi" olduğu çalışmanın sonunda ortaya çıkacak bir "politika belgesi" de projenin her aşamasındaki tüm katılımcılar ile paylaşılacak.

Projenin açılış toplantısı 22 Haziran 2021 Salı günü web üzerinden online olarak gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece süt ve süt ürünleri sektörünün ekonomide oynadığı rolün gözardı edilemeyeceğini vurgulayarak, çiğ süt kalitesine yönelik SETBİR projesinin önemine işaret etti. AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogu Programı'nın Türkiye tarafı yürütücüsü Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da SETBİR'in çiğ süt kalitesi projesinin, Sivil Toplum Diyalogu projelerinin AB ile sadece kültürel değil sektörel işbirlikleri kurulduğunu göstermesi açısından önemli olduğuna belirtti.

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel ise başta çocuk gelişimi olmak üzere insan sağlığına olumlu ve önemli katkısı nedeni ile süt ve süt ürünü tüketmenin tercih değil gereklilik olduğunu söyledi. Çiğ süt kalitesi konusunda, her ne kadar son 20 yılda ciddi bir ilerleme sağlanmış olsa da Türkiye'de üretilen sütün tamamının AB standartlarına ulaşması için hala iyileştirmeye açık alanlar bulunduğuna işaret eden Tezel, "Bunun için de öncelikle sektörün yapısal sorunlarını çözmemiz, süt yağı ve protein oranlarını yükseltmemiz, mikrobiyolojik kalitemizi artırmamız, süt soğutma ve lojistik süreçlerimizi iyileştirmemiz gerekiyor" dedi. AB üyeliği sürecinde 2010 yılında açılan 12. fasıl olan "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı"nın kapanış kriterleri arasında, "çiğ süt kalitesinin artırılmasına yönelik plan ve rehberlerin hazırlanması, işletmelerin modernizasyonu ve paydaşların bilinçlendirilmesi" hükmünün yer aldığını hatırlatan SETBİR Başkanı, bu nedenle çiğ süt üretiminde kalite, hijyen ve güvenilirliği sürdürmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Toplantıda, proje sunumunun ardından"Kaliteli Süt Üretimi için Avrupa Yeşil Mutabakatı" konulu panele geçildi. SETBİR Başkanı Tarık Tezel'in moderatörlüğündeki panelin panelistleri Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder ve SETBİR Yönetim Kurulu Danışmanı Gülay Özcan'dı.