SETBİR YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARINI ZİYARETİ

“Süt, Kırmızı Et ve Yem Sektörleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 17 Kasım 2021 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcıları Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Mehmet Hadi Tunç’u makamlarında ziyaret eti. Sayın Bakan Yardımcılarına “Süt, Kırmızı Et ve Yem Sektörleri Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu bir rapor sunan SETBİR Yönetim Kurulu, sektörlerimize yönelik istişarelerde bulundu.

SETBİR Yönetim Kurulu, yapılan görüşmeler sırasında sunulan rapor kapsamında; süt ve kırmızı et sektörlerinde maliyet artışları, yem kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri, hayvancılık işletmelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticilere verilen desteklerin gözden geçirilmesi, perakende satış kanallarında vade ve tahsilat sorunlarının çözümlenmesi, perakende satışlarda inek ve dana eti ayrımının yapılması, çiğ sütün toplanmasında yaşanan sorunların giderilmesi, et ve süt ürünlerinde KDV’nin %1’e, süt soğutma tanklarında %8’e düşürülmesi, hayvan pazarlarına yönelik düzenlemelerin gözden geçirilmesi, etkin işleyiş ve denetimin sağlanması, süt ve et sektöründe bilgi kirliliğinin önlenmesi, kayıtdışılıkla etkin mücadele edilmesi konu başlıklarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Fotoğraflar