SETBİR ENERJİ KISINTISI BASIN BİLDİRİSİ

SETBİR, SÜT VE ET ÜRETİCİSİ İŞLETMELERİN, ENERJİ KISITLAMASINDAN İSTİSNA TUTULMASINI İSTEDİ

SETBİR, SÜT VE ET ÜRETİCİSİ İŞLETMELERİN, ENERJİ KISITLAMASINDAN İSTİSNA TUTULMASINI İSTEDİ

SETBİR Başkanı İsa Coşkun, mevsim koşulları sonucu oluşan talep artışı ile arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını belirterek, üretimin devamlılığı ve hammaddenin sürekliliği sebebiyle, süt ve et sektörlerinin istisna kapsamında tutulmasını talep etti.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, yaptığı açıklamada, süt ve et sektörlerinin, hammaddelerin çok hızlı bozulma riski bulunmasından dolayı enerji kısıtlamalarından  ‘istisna’ tutulmasını talep etti.

Son günlerde mevsim koşulları sonucu oluşan talep artışı ile arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntılara dikkat çeken İsa Coşkun, “SETBİR üyelerinin ürettiği ürünler süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünleri olup, işletmelerimize gelen hammaddeler olan çiğ süt ve etin hızlıca ürüne işlenmediğinde bozulma riski bulunmakta; özellikle çiğ süt çabuk bozulabilen bir hammadde olması sebebi ile 24 saatten fazla depolanamamakta ve bu nedenle süt ve süt ürünleri üretimi yapan şirketlerin çiğ sütü mamule çevirmek için kesintisiz çalışması gerekmekte” dedi. SETBİR Başkanı, kısıtlamanın, süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını belirterek, üretimin devamlılığı ve hammaddenin sürekliliği sebebiyle, süt ve et sektörlerinin istisna kapsamında tutulmasını talep etti.