KVKK Aydınlatma Metni

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (Bundan sonra kısaca SETBİR olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle SETBİR ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla SETBİR, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.