GENEL SEKRETERLİK

ELİF YÜCEL

Genel Sekreter Yüksek Gıda Mühendisi

FEYZA BAŞAK COŞKUN

Yüksek Gıda Mühendisi

ÖZGE GÜLER

İletişim Uzmanı