GENEL SEKRETERLİK

Elif Yücel

Genel Sekreter Vekili
Yüksek Gıda Mühendisi

Feyza Başak Coşkun

Yüksek Gıda Mühendisi

Dr. Gizem Aralan

Veteriner Hekim

Özge Güler

İletişim Uzmanı