TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) 1976 yılında “Türkiye’de süt, et ve gıda sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla kuruldu. Derneğin bugünkü misyonu ise “Avrupa Birliği (AB) seviyesindeki düzenlemeler çerçevesinde hareket ederek Türkiye et ve süt endüstrisinin sesi olabilmek, Türkiye’de üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmek, tüm et ve süt üreticilerini, Türkiye ve AB mevzuatı hakkında bilgilendirmek ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamak, Türkiye ve dünya et ve süt endüstrisinin pazar büyüklüğü ve eğilimleri hakkında bilgi toplamak.”

SETBİR üyeleri arasında Türkiye’de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren et ve süt sanayii firmaları ile bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri yer alıyor. SETBİR’in halen 54 adet firmadan 86 üyesi bulunuyor.

SETBİR üyesi şirketler günde 27 bin ton süt işliyorlar. Yılda 9,8 milyon tona denk gelen bu üretim miktarı, kayıtlı süt pazarının yüzde 97,4’üne, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 22,1 milyon tonun ise yüzde 45’ine karşılık geliyor. SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık işletmeleri 500 binin üzerinde büyükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş çiftlik kapasitesine sahip. Yıllık ciro toplamı 65 milyar TL'nin üzerinde olan üyelerimiz, 85 bin kişiyi istihdam ediyor ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yapıyor.

Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturan SETBİR, Türkiye’de et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik olarak takip ediyor, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak ilgili makamlara iletiyor ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alıyor.

SETBİR öte yandan et ve süt ile ilgili AB mevzuatında meydana gelen son gelişmelerle ilgili de üyelerine doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunuyor, AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistiki verilere ulaşıp ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinerek üyeleri ile paylaşıyor.

Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştiren SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görüyor.