Üye olmak için

SETBİR'e üye olmak için, üye başvuru formunun, üye olmak isteyen kişi ve/veya kişiler adına ayrı ayrı doldurulması ve firmanın tanıtıldığı bir bilgi notu eşliğinde derneğin  0312 428 4746 telefon numaralı faksına gönderilmesi gerekmektedir. Üyelik başvurusu, ilk yönetim kurulu toplantısında gündeme alınıp değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda üye kaydının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi istenir:

* Yıllık Gerçek Kişi Üyelik Aidatı 40.000TL * Yıllık Tüzel Kişi Üyelik Aidatı 40.000TL 

Gerçek ve Tüzel Kişi Aidat Ödeme Dönemleri 

Ocak: 10.000TL, Nisan: 10.000TL, Temmuz: 10.000TL, Ekim: 10.000TL

GERÇEK ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAK 

  • 2 adet nüfus cüzdanı örneği
  • 2 adet ikametgah senedi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf 

TÜZEL ÜYELİK İÇİN GEREKLİ EVRAK 

  • Firmanın yönetim kurulu kararı fotokopisi.

TÜZEL KİŞİ ÜYE BAŞVURU FORMU  

GERÇEK KİŞİ ÜYE BAŞVURU FORMU