AEDIL-Dairy-CoVE Projesi

Erasmus+ Programı AEDIL-Dairy-CoVE Projesi

Proje 1 Mayıs 2022 tarihinde başlamış olup, 4 yıl sürecektir. 

Projenin genel amacı, dinamik, yenilikçi ve kapsayıcı bir Avrupa Süt Ürünleri öğrenimi ekosistemi yaratmak, süt ürünleri sektörünü, belirlenen beceri boşlukları ve ihtiyaçlara dayalı olarak VET (Vocational Education and Training – Mesleki Eğitim ve Öğretim) ve WBL (Work Based Learning – İş Temelli Öğrenme) aracılığıyla toplumsal, çevresel ve endüstri 4.0 değişiminde lider yapmaktır.

Bölgesel düzeyde 9 ülkede ulusal Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri kurulacaktır. Ülkemizde Süt Sektörü Mesleki Mükemmeliyet Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla ise ülkemizde süt sektöründe faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezleri tüm çalışanları ile ihtiyaç duyulan kalite kontrol birimleri çalışanlarının bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ve arttırılması hedeflenmektedir.

Süt sektörü mesleki mükemmeliyet merkezi (The Dairy CoVE) projesi ile AB Süt Endüstrisi Öğrenme Birliği (AEDIL) lider kuruluş olarak rol oynamaktadır. Proje, Türkiye, Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya, Romanya ve Sırbistan’dan 48 ortak kurum ve kuruluşun yer aldığı dev bir projedir.

Türk süt endüstrisi mesleki mükemmeliyet merkezi liderliğini Bursa Uludağ Üniversitesi yürütecektir. Türk mesleki mükemmeliyet merkezinde sanayi temsilcisi olarak SÜTAŞ ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak SETBİR (Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) yer almaktadır.

Proje Koordinatörü Han Zuidema’nın Türkiye Ziyareti Hakkında Basın Bülteni