WASTELESS Projesi

WASTELESS Projesi - Çevresel Stresi Sınırlandırmak İçin Atık Ölçüm Çözümleri Projesi

Şu anda, Avrupa Birliği gıda zinciri her yıl yaklaşık 88 milyon ton gıda atığı üretiyor. Bunun toplum, ekonomi ve çevre üzerinde çok büyük bir etkisi var ve bu nedenle AB gıda endüstrisi her zaman sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesine devam etmeye kendini adamıştır. AB tarafından finanse edilen, yeni bir proje olan WASTELESS, gıda kaybını ve gıda israfını ölçmek, izlemek ve nihai olarak yılda en az %20 oranında azaltmak için araçlar ve öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.

WASTELESS, 'Farm2Fork' amaç ve hedeflerine ve 2030 yılına kadar perakende ve tüketici seviyelerinde kişi başına düşen gıda israfını yarı yarıya azaltmayı amaçlayan 'Avrupa Yeşil Anlaşması'na ulaşılmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu projenin sonuçları önümüzdeki on yılda sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltarak küresel iklim değişikliği azaltma stratejilerine katkıda bulunabilir.

WASTELESS, yüksek düzeyde evsel gıda israfını ele almak için meyve ve sebzeler, meyve suları, işlenmiş et, süt ürünleri ve tahıllar gibi belirli gıda gruplarının kullanımını ve rolünü/katkısını anlamak için vaka çalışmaları yürütecektir. Bu çalışmalar, uzun vadede bu atığın azaltılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlayacak etki mekanizmalarını objektif olarak değerlendirmek ve ölçmek için en iyi yöntemdir.

WASTELESS ayrıca, kritik ve daha az bilinen gıda tedarik zincirlerindeki gıda kaybını ve israfını ölçmenin yollarını keşfedecek ve verileri ölçmenin yollarını önerecektir. Aynı zamanda, tüketiciler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra AB genelindeki merkezler aracılığıyla HORECA temsilcileriyle ortaklaşa geliştirilen, gıda zinciri boyunca çalışan herkes ve politika yapıcılar için yenilikçi bir karar destek araçları seti olan bir araç kutusu geliştirilecektir.

Multidisipliner konsorsiyum, 14 ülkeden 16 yararlanıcı, 12 bağlı kuruluş ve 1 ortaktan oluşmaktadır: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Türkiye.

Projenin koordinatörü, Vila Real, Portekiz’den UTAD'dır (Trás-os-Montes Üniversitesi ve Alto Douro). Projenin bütçesi, AB Horizon Europe programından 5,5 milyon Euro'dur.

1 Ocak 2023 tarihinde başlayan proje 36 ay sürecektir.

Daha fazla ayrıntı için: www.wastelesseu.com

WASTELESS haberlerini ve güncellemelerini Twitter ve LinkedIn'den de takip edebilirsiniz.