LIKE-A-PRO Projesi

LIKE-A-PRO Projesi - Alternatif Protein Kaynaklarıyla Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek

1 Kasım 2022 tarihinde başlayan proje 48 ay sürecektir.

LIKE-A-PRO, alternatif proteinleri ve ürünleri yaygınlaştırarak, bunları tüm nüfus grupları (çocuklardan yaşlılara, savunmasız gruplara) ve her yerde (Avrupa'da, kentlerde, kent çevresi bölgelerde ve kırsal alanlarda) daha bulunabilir, erişilebilir ve kabul edilebilir hale getirerek sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.  

Avrupalıların alternatif proteinlere olan ilgisi giderek artmakta ve bu eğilim, AB Yeşil Mutabakat, Tarladan Sofraya Stratejisi ve AB'nin iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme ve gıda sistemlerine doğru beslenme değişikliği için mükemmel bir zemin oluşturmaktadır.

Like-A-Pro projesinde,

  • Tüketici davranışlarını ve alternatif protein ürünlerinin daha fazla alınmasını sağlayan gıda ekosistemini belirleme,
  • Alternatif protein ürünlerini kolay ve ekonomik olarak uygun bir seçim haline getirme,
  • Alternatif protein arzını çeşitlendirme ve yeni alternatif protein ürünleri geliştirme,
  • Alternatif protein ürünlerinin, Avrupa gıda sisteminin sağlığı ve sürdürülebilirliği açısından olumlu değişiklikler getirmesini sağlama hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 7 yeni ve optimize edilmiş protein kaynağından içeriklerle 16 yeni alternatif protein ürünü geliştirilecektir. Bunu başarmak için, tüm alternatif protein değer zincirindeki kilit temsilciler (yetiştiriciler, üreticiler, aşçılar, perakendeciler, tüketiciler, araştırmacılar) disiplinler arası bir konsorsiyumda birlikte çalışacaktır.

Alternatif protein tüketimini teşvik etmeye yönelik Avrupa gıda çevrelerini iyileştirmek için vatandaşlarla birlikte pratik çözümler tasarlanacaktır. Bu sosyal yenilik, 11 canlı laboratuvarda ve 4 gerçek yaşam gıda ortamında gerçekleşecektir.

Projenin sonuçlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için proje, birlikte ve kapasite oluşturma yoluyla orta gıda sistemi aktörlerini (+35.000 şirket) aktif olarak içerecektir. Maksimum etki için 6 ülkede yenilikçi iletişim kampanyaları başlatılacak ve 4 yılda 8 milyon vatandaşa ulaşılacaktır.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak için: https://www.like-a-pro.eu/

Proje broşürü için tıklayınız

Twitter: @LIKEAPRO_eu

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/project-like-a-pro/