PLAN'EAT Projesi

PLAN’EAT Projesi - Gıda Sistemlerinin Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme Davranışına Doğru Dönüşümü

Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme davranışına geçiş, birincil üretimden ikram hizmetlerine kadar tüm gıda değer zinciri aktörlerinin aktif katılımını gerektiren ortak bir çabadır. Diyet davranışı, gıda tüketiminin güçlü bir belirleyicisi olduğundan gıda sistemlerinin dönüştürülmesindeki eylem için kilit bir kaldıracı temsil eder ve bunun tersi de geçerlidir. PLAN'EAT projesinin temel amacı, altta yatan faktörlerin ve itici güçlerin derinlemesine anlaşılması yoluyla ve gıda sistemi aktörlerini hedef alan etkili tavsiyeler, araçlar ve müdahalelerin tasarlanması yoluyla Sağlıklı ve Sürdürülebilir Beslenme Davranışına geçişi teşvik etmektir.

1 Eylül 2022 tarihinde başlayan PLAN'EAT projesi, çevresel, sosyal, kültürel ve bireysel faktörlerin insanların yiyecek seçimlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamak ve diyet davranışındaki eğilimleri etkili bir şekilde tersine çevirmek için müdahaleleri tasarlamayı amaçlayan uygulamalı bir araştırma projesidir.

PLAN'EAT projesi, makro (gıda sistemi), mezo (gıda ortamı) ve mikro (bireysel) düzeylerde kanıta dayalı, çok aktörlü, çok katmanlı ve sistemik bir yaklaşım uygulamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda ise; beslenme davranışını etkileyen temel faktörleri ve etkenleri anlamak; Gerçek Maliyet Muhasebesi (TCA) aracılığıyla Avrupa'daki üç baskın beslenme modelinin çevresel, sosyal ve sağlık üzerindeki etkilerini ölçmek, karşılaştırmak ve "paraya dönüştürmek" ve gıda sistemi aktörlerinin daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir beslenme davranışına geçişi yönlendirmesine olanak tanıyan etkili öneriler, araçlar ve müdahaleleri birlikte tasarlamak ana hedefleri oluşturmaktadır.

Çeşitli sosyo-kültürel ve coğrafi bağlamlar, farklı Avrupa bölgelerindeki 9 Canlı Laboratuvar (Living Labs), 4 pan-Avrupa gıda değer zinciri Danışma ve Çalışma Grubu (CWG) ve 1 Politika Laboratuvarı tarafından dikkate alınmaktadır.

Canlı Laboratuvarlar aracılığıyla PLAN'EAT, 9 farklı AB ülkesinde, bölgesel, kentsel ve kırsal alanda 9 farklı nüfus grubunu incelemeyi ve böylece çok çeşitli sosyo-kültürel-coğrafi bağlamları kapsamaktadır.

Proje hakkında detaylı bilgi için: https://planeat-project.eu/

Projeyi aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram