NOVAFOODIES Projesi

AB tüketicileri için deniz ve tatlı su ham maddelerinden oluşan  daha sürdürülebilir değer zincirlerine dayalı yenilikçi fonksiyonel gıda üretim sistemlerinin gösterilmesi

NOVAFOODIES Projesi, deniz ve tatlı su kaynaklarının ürün zincirini dönüştürmeyi hedefleyen iddialı bir proje olup, 36 ay sürecektir.  

Proje, tüketicilere daha sürdürülebilir süreçlerle, ancak sektörel rekabet gücünden ödün vermeden üretilen, deniz ve tatlı su kaynaklı yeni, işlevsel, çeşitlendirilmiş ve izlenebilir ürünler sunmayı amaçlamaktadır.

Aşırı avlanma ve buna bağlı olarak ekosistem üzerindeki etkiler, uzun yıllardan beri çevrenin korunmasına ilişkin bilimsel söylemde sürekli konuşulan bir konu olmuştur. Pek çok alanda, trofik seviyeler olarak adlandırılan doğal dengeye aşırı müdahaleler yaşanıyor. Bu seviyeler, üreticilerin (algler, bitkiler, mikroorganizmalar vb.), birincil tüketicilerin (tüketim üreticileri, örneğin cerrah balığı, papağan balığı vb.) ve ikincil/üçüncül tüketicilerin (tüketici tüketiciler, örneğin köpekbalıkları) doğal sistemini tek bir besin piramidinde temsil eder. Bu aşamalardan birindeki belirli bir tür aşırı avlanırsa (örneğin tüketici türü), üreticilerin aşırı büyümesi (örneğin alg çoğalması) ve ikincil veya üçüncül tüketicilerin ölümü ortaya çıkabilir.

Disiplinler arası HORIZON projesi olan "NOVAFOODIES" bu konuyu ele almaktadır: "Entegre Çoklu Trofik Su Ürünleri Yetiştiriciliği" (IMTA) olarak adlandırılan, suda yaşayan organizmaların yenilikçi ıslahı yoluyla, farklı organizmaların aynı habitatta yetiştirilmesi teşvik edilecektir.

Uzun zamandır tartışılan bu yeni tür balık üretimiyle "doğal" denge yapay olarak kurulmaktadır.  NOVAFOODIES projesinin bir parçası olarak IMTA, Avrupa, İsrail ve Çin'de yedi farklı vaka çalışmasında test edilmektedir.

Ayrıca, yenilikçi gıda ve ambalaj üretim yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır; (i) deniz yosunu ve balıktan yapılan yeni ürünler daha sonra başarıyla pazara girmeye hazır hale gelecektir ve (ii) daha önce atık olarak kabul edilen ürünler geri dönüştürülecek ve besin açısından zengin balık yemi olarak değerlendirilecektir.

Proje kapsamında balık yetiştiriciliği/su ürünleri yetiştiriciliği alanında gıda güvenliğine ve tam izlenebilirliğin sağlanmasına büyük önem verilmektedir. Bu durum, tüm suda yaşayan organizmaların hayatta kalmasını sürdürülebilir bir şekilde teşvik ederken, yalnızca yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesini ve piyasaya sürülmesini sağlamaktadır.

NOVAFOODIES Projesi, İspanyol araştırma kurumu IDENER tarafından koordine edilmekte olup, Avrupa, Çin ve İsrail'den 28 konsorsiyum ortağından (KOBİ'ler, araştırma ve teknoloji kuruluşları, üniversiteler, STK'lar, büyük şirketler, ajanslar) oluşmaktadır.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için: https://novafoodies.eu/

Projeyi sosyal medya hesaplarından takip etmek için: Twitter