SECUREFOOD PROJESİ

Gıda Sistemlerinin Direncini Artırmak, Gıda Güvenliği ve Kesintisiz Gıda Tedariğini Savunan Entegre Bir Yaklaşım

42 ay sürecek olan SecureFood Projesi, sistem odaklı ve kapsamlı bir yaklaşımla küresel gıda güvenliği sorunlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan çığır açıcı bir girişimdir.

Proje, gıda sistemlerinin karmaşıklığını gıdanın üretimi ve dağıtımıyla ilgili aktörler, unsurlar, faaliyetler, süreçler, altyapılar ve temel hizmetlerden oluşan birbirine bağlı bir ağ olarak ele alan entegre, sistem odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Bu yaklaşıma dayanarak, üreticiler, gıda ve içecek endüstrisi perakendecileri ve tüketiciler gibi gıda tedarik zincirinin birden fazla aktörünü, dökme yük gemileri ve karayolu nakliye taşıyıcıları gibi aynı zamanda tedarik zincirinin işleyişini destekleyen aktörleri konsorsiyum ortakları olarak bir araya getirmektedir.

Aktörler ağı aynı zamanda ulusal dayanıklılık oluşturma çabalarını koordine etmekten sorumlu olan ve onların himayesi altında faaliyet gösteren Bakanlıkları ve kuruluşları da içermektedir.

Proje, bilimsel bilgiyi, işbirlikçi süreçleri ve dijital araçları entegre ederek dayanıklı bir ekosistem kurmayı hedeflemektedir.

Bu ekosistem, çeşitli değer zincirlerine (tahıl, meyve, sebze, balık, su ürünleri yetiştiriciliği, süt ve süt ürünleri) odaklanarak, gıda güvenliğini proaktif bir şekilde korumak ve krizler sırasında genel sistem dayanıklılığını artırmak için kanıta dayalı bilgiler sağlayacaktır.

SecureFood projesinin temel bileşenleri arasında güçlü bir Gıda Sistemleri Dayanıklılık Yönetimi Çerçevesi ve Dayanıklılık Yönetişim Çerçevesi yer almaktadır. Bu çerçeveler, uzmanlar ve paydaşlar arasında iş birliğini ve kapsayıcılığı teşvik ederek birbirine bağlı dayanıklılık ve sürdürülebilirliği vurgulamaktadır.

SecureFood projesinin pratik uygulaması, çeşitli örnek olay incelemelerinde geliştirme, test etme ve gösterimi kapsar; dikkate değer bir örnek, Ukrayna'nın dış aksaklıklardan kaynaklanan tahıl değer zinciri krizine verdiği yanıttır. SecureFood projesi, bu çabalar aracılığıyla dünya çapında yoksulluğa veya gıda güvensizliğine sürüklenen milyonlarca kişinin durumunu hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Projenin ilk basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

LinkedIn: SecureFood

X (Twitter): SecureFood