TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK FİNANSMAN

SETBİR Başkanı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Tezel, TGDF'nin 27 Şubat 2021'de düzenlediği "Tarımsal Üretimi Geliştirmeye Yönelik Finansman" konulu webinarda konuştu.

Tarımın ekonomik kalkınmada çok önemli bir yeri var. Koronavirüs salgınının etkisiyle de bu tescillendi. Tarım sektörünün modernizasyonu, gıda güvenliğini de teminat altına alacak en önemli faktör. Tarım sektöründe sağlanacak gelişmelerle elde edilecek verimlilik hem sektörün modernizasyonuna hem de paydaş sektörlere katkı sağlayabilecek potansiyeli oluşturuyor. Tarımın modernizasyonu ve sürdürülebilir yenilikçiliğe kavuşturulmasıyla sağlanacak verimlilik, toplumun beslenme ihtiyaçlarının yüksek kaliteli ve kolay erişilebilir yapıda olmasını sağlayacaktır.

Dünyanın büyük bir bölümünde modern ve yüksek verimli tarım hedefleniyor. Özellikle açlık ve yetersiz beslenme gibi sorunların hafifletilebilmesi için düşük gelirli ülkelerin bu konuda ciddi mesafeler alması gerekiyor. Salgında görüldü ki ortak dertler ülke sınırlarını ortadan kaldırıyor. Şu an tüm dünya halkları sağlıklı beslenme, yüksek bağışıklık ve virüsten korunma endişesiyle yaşıyor. Dünyada artan rekabet ortamı tarım piyasasını da etkiliyor. 

Ocak ayı başından bu yana dünyada tarımsal emtiada ciddi bir rekabet oluştu. Böyle bir ortamda tarımın modernizesi ve daha rekabet edilebilir hala getirilmesi çok önem kazandı. Tarımda verimlilik artırılamadığı sürece yoksul halkların gıda bağımlılığı da artıyor. Bu da birçok sorunu ortaya çıkarıyor ve yeterli teşvikler de alınamıyor. Ülkemizde ise yüksek risk, belirsizlik ve 'geçimlik tarım' hala varlığını sürdürüyor. Bu kayıtdışı ekonomi ve kontrol edilemeyen bir finansal yapıyı da ortaya çıkarıyor. Teknolojide yaşanan gelişmeler üretimi de etkiliyor ama tarımın modernizasyonunda anlamamız gereken sadece objeler değil gelişmiş yöntemler de olmalı. Geleneksel aletlerin mekanikleşmesi, sonrasında da zengin teknolojik sistemlere kavuşturulması gerekiyor.